Blowerdoor og termografering

Vi udfører Blowerdoor test af bygninger helt op til 40.000 kvm. Du kan derfor få en komplet løsning, der sikrer, at nyopførte og eksisterende boliger og andre bygninger, lever op til gældende lovkrav. Det gælder i forhold til såvel indeklima, som energiforbrug. Resultatet af trykprøvningen udtrykkes ved gennemsnittet af måling ved både over- og undertryk.

Utætheder i bygninger betyder et stort varmetab og det er en dårlig forretning både for dig, samfundet og miljøet.

Ligeledes udfører vi termografering, som er en måling af temperaturforskelle i f.eks. en ydermur. Metoden baserer sig på, at alle overflader udsender infrarød stråling i en mængde der afhænger af overfladens temperatur. Til termografiske målinger benyttes et infrarødt kamera. Kameraet måler den infrarøde stråling og angiver overfladens temperatur. Resultatet af målingen er et billede, der viser variationer i overfladetemperaturer og dermed angiver f.eks. utætheder og kuldebroer. ​