Bygningsrapporter

Når en ejendom falder udenfor loven om huseftersyn og udarbejdelse af tilstandsrapport kan vi tilbyde at udarbejde en bygningsrapport.

Rapporten udføres stort set efter de samme principper som den lovregulerede tilstandsrapport idet der anvendes et skemasystem som modsvarer de skemaer der anvendes i forbindelse med huseftersynsordningen.

En bygningsrapport har til formål at afklare i hvilket omfang den gennemgåede bygnings fysiske tilstand er ringere end tilstanden i tilsvarende bygninger af samme alder.

Den bygningssagkyndige gennemgår ejendommen fra kælder til kvist og efterfølgende udarbejdes en bygningsrapport som indeholder oplysninger om skader og tegn på mulige skader samt forhold der giver nærliggende risiko for skader.

Rapporten udarbejdes på grundlag af et eftersyn af bygningens synlige og tilgængelige bygningsdele samt sælgers oplysninger. Eftersynet foregår visuelt uden destruktive indgreb i bygningen.

Såfremt sælger i forbindelse med en handel fremlægger en bygningsrapport vedrørende ejendommen vil dette reducere risikoen for diverse tvister med køber efter handelens indgåelse. Men rapporten kan ikke helt på samme måde som tilstandsrapporten frigøre sælger for sit ansvar for skader i ejendommen i indtil 10 år efter handelen.

Rådgivningsgrundlaget

Bygningsrapporten udarbejdes i henhold til “Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand” – ABR92.