Energimærker

Mellem 30 og 40 procent af Danmarks energiforbrug anvendes til opvarmning, el og ventilation af bygninger. For at reducere dette forbrug har folketinget vedtaget loven om energimærkning.
Alle bygninger skal som udgangspunkt være energimærket ved salg. Dog er visse bygningstyper undtaget (kolonihavehuse, produktionsbygninger til landbrug og industri m.m.). Det er sælgers pligt at få energimærket ejendommen.

Formålet med energimærket er, at give et overblik over boligens forbrug af varme. Samtidig vurderes det om den energimæssige tilstand kan forbedres, idet der udarbejdes forslag til rentabel energibesparende forbedring, med henblik på at reducere varmeforbruget.
Ved energimærkningen gennemgår en energikonsulent bygningen og derefter udarbejdes energimærket.

Energimærket viser en gennemsnitsfamilies beregnede forbrug af varme i den aktuelle ejendom og omkostningerne til opvarmning.

Energimærkningen indeholder forslag til eventuelle rentable forbedringer, som vil kunne reducere forbruget af varme.

Energikonsulenten beskriver også forudsætningerne for sin vurdering af ejendommens energimæssige tilstand.

Energimærkningen er lovpligtig i forbindelse med salg af fast ejendom (dog med visse undtagelser), og det er sælger, der bestiller og betaler for energimærket.
Såfremt boligen ikke er energimærket kan køber efter handelen forlange at få lavet et energimærke på sælgers regning.

Energimærkerne gælder fra 7-10 år. Der står på det enkelte mærke, hvornår det udløber, og det skal være gyldigt, når en ejendom bliver annonceret til salg.

Energimærkning udføres i henhold til lov nr. 636 af 19. juni 2012 om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger. Loven trådte i kraft 1. juli 2012.

For yderligere oplysninger om lovgivning vedr. energimærker henvises til www.ens.dk.

På www.boligejer.dk kan du hente yderligere oplysninger, der beskriver indholdet af et energimærke og processen omkring udarbejdelse.