Firmaprofil

Arbejdsområder

Just A/S er en rådgivende ingeniørvirksomhed, som arbejder med udførelse af tilstandsrapporter, energimærkning af alle ejendomme, bygningsgennemgang, bygherrerådgivning, køberrådgivning m.v.

Just A/S har udført tilstandsrapporter og energimærker siden ordningernes begyndelse i henholdsvis 1996 og 1997. Derfor har Just A/S en særlig kompetence og erfaring fra udførelse af mere end 50.000 bygningseftersyn og har 7 bygningssagkyndige i firmaet. Vi dækker Jylland og Fyn, som vores primære områder.

Ud over disse primære arbejdsområder udfører firmaet rådgivning for en række professionelle investorer i form af bygningsgennemgang og udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner på erhvervs- og boligejendomme, samt taksering og skadeopgørelser på bygninger for forsikringsselskaber.

Blowerdoor og termografering

Vi udfører Blowerdoor test af bygninger helt op til 40.000 kvm. Du kan derfor få en komplet løsning, der sikrer, at nyopførte og eksisterende boliger og andre bygninger, lever op til gældende lovkrav. Det gælder i forhold til såvel indeklima, som energiforbrug. Resultatet af trykprøvningen udtrykkes ved gennemsnittet af måling ved både over- og undertryk.

Utætheder i bygninger betyder et stort varmetab og det er en dårlig forretning både for dig, samfundet og miljøet.

Ligeledes udfører vi termografering, som er en måling af temperaturforskelle i f.eks. en ydermur. Metoden baserer sig på, at alle overflader udsender infrarød stråling i en mængde der afhænger af overfladens temperatur. Til termografiske målinger benyttes et infrarødt kamera. Kameraet måler den infrarøde stråling og angiver overfladens temperatur. Resultatet af målingen er et billede, der viser variationer i overfladetemperaturer og dermed angiver f.eks. utætheder og kuldebroer. ​

Eleftersyn

Eleftersynet omfatter en gennemgang af bygningens elinstallationer og en elinstallationsrapport. Elinstallatøren gennemgår både “hovedhuset” og garager, udhuse og andre bygninger, hvor der er elinstallationer.

Eleftersynet bliver udført af autoriserede elinstallatørvirksomheder. Elinstallatørerne har autorisation til at udføre og servicere elinstallationer og har derfor stor erfaring på området. De har sat sig ind i, hvilke regler der gælder for elinstallationer i de forskellige perioder. Begrebet elinstallatøren her i vejledningen dækker både den autoriserede elinstallatørvirksomhed, de ansatte i virksomheden og den person, der har personlig autorisation som elinstallatør.

Elinstallatøren repræsenterer hverken køber eller sælger, og formålet med eleftersynet er at give et professionelt og uvildigt billede af, om bygningens elinstallationer er funktionsdygtige og lovlige.

Elinstallatørens gennemgang af elinstallationerne tager udgangspunkt i, om elinstallationerne var lovlige på udførelsestidspunktet – altså om de er udført efter de regler, der gjaldt, da elinstallationerne blev udført. Du skal derfor være opmærksom på, at elinstallationer i ældre huse ikke bliver bedømt efter de regler, der gælder for elinstallationer i huse, der opføres nu.

www.boligejer.dk/elinstallationsrapport

Kompetencer

Firmaet er en samarbejdet enhed med god logistik og højt serviceniveau. Vi har en høj sikkerhed i levering af opgaver til tiden.

Alle bygningssagkyndige har et bredt erfaringsniveau, og er uddannet til at udføre både tilstandsrapporter og energimærker.

Løbende erfaringsudveksling, fagkurser og kvalitetssikring sikrer en høj faglig kompetence i rådgiverstaben.

Målsætning og værdigrundlag

  • Kvalitet og højt fagligt niveau
  • God og hurtig service –  fleksibilitet
  • Troværdighed
  • Skabe en god og alsidig  arbejdsplads med glade,  motiverede og tilfredse  medarbejdere.