Køber- og bygherrerådgivning

I forbindelse med køb af bolig eller anden fast ejendom kan vi tilbyde byggeteknisk rådgivning, der omfatter en bygningsmæssig gennemgang sammen med køber.

Køberrådgivningen har til formål at give køber det bedst mulige beslutningsgrundlag og således skabe størst mulig tryghed i forbindelse med køb af bolig eller lignende.

Udgangspunktet for gennemgangen vil ofte være en foreliggende tilstandsrapport. Sammen med køber gennemgås de vigtigste af bygningens synlige og alment tilgængelige bygningsdele. Køber får mundtlige tilkendegivelser under gennemgangen, samt en skriftlig opsummering af de gennemgåede forhold.

Eftersynet foregår uden destruktive indgreb i bygningen.

Byggeteknisk køberrådgivning udarbejdes i henhold til “Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand” – ABR92.