Tilstandsrapporter

Hvor godt kender du den bolig, du sælger?

Hvis huset skal sælges, kan du få foretaget et huseftersyn og få udarbejdet en Tilstandsrapport. Tilstandsrapporten skal udarbejdes, inden huset bliver solgt.

Et huseftersyn indebærer, at sælger som hovedregel frigøres for ansvaret for skader i bygningen.
Køber får en grundig information om ejendommens tilstand og eventuelle ekstraudgifter.

Tilstandsrapportens formål er, at afklare i hvilket omfang den gennemgåede bygnings fysiske tilstand er ringere end tilstanden i tilsvarende bygninger af samme alder.

En beskikket bygningssagkyndig gennemgår i forbindelse med et huseftersyn huset.
Derefter udarbejdes tilstandsrapporten der indeholder oplysninger om skader og tegn på mulige skader samt forhold der giver nærliggende risiko for skader.

Rapporten udarbejdes efter en grundig gennemgang af bygningens synlige og tilgængelige bygningsdele, samt på baggrund af sælgers oplysninger, der udfyldes på et spørgeskema.
Eftersynet foregår visuelt uden destruktive indgreb i bygningen.

Sælger frigøres for ansvar

Når der foreligger en tilstandsrapport kan sælger indhente tilbud på en ejerskifteforsikring fra et forsikringsselskab. Såfremt sælger overdrager forsikringstilbud og tilstandsrapport til køber, inden der handles, frigøres sælger normalt for ansvaret for skader, som konstateres i bygningen efter at handelen er indgået.
Uden en tilstandsrapport og en ejerskifteforsikring kan sælger blive gjort ansvarlig for skader i boligen i indtil 10 år efter handelen.

En tilstandsrapport må højst være 6 måneder gammel, når den forevises køber.
Når der er udarbejdet en tilstandsrapport, kan køber vælge at tegne en ejerskifteforsikring, dette skal ske inden boligen overtages.
Sælger skal tilbyde at betale mindst halvdelen af præmien til ejerskifteforsikringen.

Det er frivilligt om man ønsker at få udarbejdet en tilstandsrapport.

Lovgrundlag

Tilstandsrapporter udarbejdes i henhold til lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. Loven trådte i kraft 1. januar 1996.

På boligejer.dk kan du hente yderligere oplysninger, der beskriver indholdet af en tilstandsrapport og processen omkring udarbejdelse.